Datalekken
Datalekken

Op 1 januari 2016 is als uitbreiding op de wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) de Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid toegevoegd.

Vanaf deze datum is het bij wet verplicht geworden risico’s in iedere organisatie in kaart gebracht te hebben en de persoonsgegevens op een afdoende wijze te hebben beveiligd. Tevens dient een actie document opgesteld te zijn voor het geval er alsnog datalekken optreden.

Mochten er datalekken optreden dan dient de organisatie direct een melding hiervan te doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en in bepaalde gevallen ook aan de betrokken personen.

HCA Automatisering is in een vroeg stadium begonnen in kaart te brengen welke praktische consequenties dit voor organisaties met zich mee brengt en is gespecialiseerd in de diagnose, beveiliging en preventieve maatregelen welke binnen organisaties genomen kunnen worden om datalekken zo goed als mogelijk te voorkomen. Hierdoor zijn wij een waardevolle partner voor uw organisatie om security problemen voor te zijn. Voor meer informatie over de mogelijkheden maken we graag een afspraak bij u op locatie.

Meer informatie? Email ons, bel op 078-635.17.19 of bezoek ons, wij kijken uit naar uw komst!