Cloud back-up

Veel bedrijven gaan langzaam naar een ‘paperless office’, wat betekent dat alle informatie digitaal wordt opgeslagen. Dit moet natuurlijk wel op een veilige manier gebeuren, want de gevolgen van beschadiging, of verlies van gegevens zijn groot. Daarom is het maken van betrouwbare en volledige back-ups erg belangrijk voor onze klanten. Wij zijn als security specialist getraind in het inschatten van risico’s en kunnen per data-categorie de juiste oplossing aandragen.

De digitalisering heeft de laatste jaren grote sprongen gemaakt en veel bedrijven gaan langzaam naar een ‘Paperless Office’. Dit betekent dat alle informatie digitaal opgeslagen is. Echter worden de risico’s ook groter. Bij een calamiteit waarbij de datadragers beschadigd of gesaboteerd worden, is de volledige data van de organisatie verloren. Juist daarom is het maken van betrouwbare en volledige back-ups van levensbelang.

Het terugzetten van de platte data volstaat al lang niet meer. Bij de meeste organisaties worden er gevirtualiseerde omgevingen gebruikt of staat een deel van de data in de cloud. Met een grondige inventarisatie, het in kaart brengen van de risico’s en wensen kan een gedegen back-up plan bepaald worden. Voor de meeste organisaties betekent dit dat het mogelijk moet zijn om complete virtuele servers weer ‘live’ te zetten en dat er gekeken wordt wat acceptabele downtime is. Ook wordt tijdens het inventarisatieproces bepaald tot hoe lang in het verleden data terug moet worden gehaald en wat de harde stappen hierin zijn waarop het bedrijf terug kan vallen. Bijvoorbeeld: een volledige back-up moet 7 jaar lang bewaard worden.

Een misvatting is dat als een organisatie overgestapt is naar Microsoft 365 met SharePoint dat back-ups niet meer nodig zijn. Microsoft faciliteert een uiterst betrouwbaar en redundante oplossing. Echter blijft de klant zelf verantwoordelijk voor de eigen data. Zo is, afhankelijk van het type data, een verwijderde mail of bestand vaak al na enkele maanden niet meer terug te halen.

Eigen Cloud-oplossing

HCA Automatisering is als security specialist getraind de risico’s juist in te schatten en kan per data-categorie een juiste oplossing aandragen. HCA Automatisering beschikt over een zeer geavanceerde eigen back-up oplossing in een Tier III geclassificeerd datacenter waar zowel back-ups van On-Premise fysieke of virtuele servers kunnen worden opgeslagen. Maar ook de Office 365/ Sharepoint data, laptop of Pc images of andere Cloud toepassingen kunnen worden gekoppeld.
Wij gaan graag het gesprek met je aan om te evalueren of de huidige genomen maatregelen afdoende zijn of dat er risico’s genomen worden welke beter afgedicht zouden moeten worden. Plan hier een vrijblijvend en kosteloos gesprek in.

Meer weten?
Neem contact op:

Onze andere diensten

IT beleid privacy HCA ICT

Heb je behoefte aan een professional die op flexibele basis de strategische IT-doelen voor jouw bedrijf kan formuleren? En die ook de bijbehorend budgetten kan bepalen zodat de ICT-doelen van jouw organisatie…

ISO 27001 certified IEC

ISO 27001 is de meest bekende, internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. Wij begeleiden bedrijven en instellingen die aan deze normering willen werken. Dat kunnen wij ook voor jou doen…

Veiligheid netwerk check HCA Groep

Ben je benieuwd of de netwerkomgeving wel zo veilig is als je denkt of hoopt? Verlangt een certificeringsinstelling een periodieke controle op kwetsbaarheden? Wij bieden naast een standaard netwerk- en securityscan…