Managed Services

Managed Service Provider (MSP)
HCA Automatisering is een Managed Service Provider. Dit betekent dat wij het netwerkbeheer uitvoeren op een gemanagede en proactieve basis. Vanuit een centrale omgeving monitoren en besturen wij de netwerken van onze klanten waardoor onregelmatigheden snel aan het licht komen en vaak al kunnen worden opgepakt voordat ze van invloed kunnen zijn op de continuïteit.
Het voordeel hierbij is dat er in de praktijk minder downtime optreedt en de medewerkers een hogere productiviteit kunnen behalen. Daarnaast geeft het vaste maandbedrag betere budgeteringsmogelijkheden en is vooraf bekend wat de ICT kosten zullen zijn. Door het gecentraliseerde beheer vallen de kosten vaak aanmerkelijk lager uit dan indien gekozen wordt voor eigen netwerkbeheer en is er voor elke discipline een specialist aanwezig.
De basis van managed beheer draait om een agent welke op de server(s) en werkstations wordt geïnstalleerd die het mogelijk maakt gedetailleerde informatie over de werking van de systemen te verzamelen maar ook de optie biedt werkzaamheden uit te voeren op de achtergrond of ondersteuning te bieden juist in samenspraak met de gebruiker.
Werking
Vanuit de rapportages van deze agents worden gedeeltelijk automatisch en gedeeltelijk op basis van evaluaties van onze specialisten aanpassingen aan de systemen gemaakt of worden gebruikers op de hoogte gesteld van eventuele problemen. Doordat de informatie vaak via automatische procedures wordt opgeslagen wordt ten alle tijde inzichtelijk wat de staat van het netwerk en de systemen is en kunnen afwijkingen ten opzichte van historische gegevens in kaart worden gebracht. Ook is er zeer gedetailleerde informatie over het netwerk beschikbaar waardoor er efficient gewerkt kan worden en de kans op fouten door het niet aanwezig zijn van technische gegevens sterk wordt gereduceerd.
Kosten
De kosten van het proactief beheer zijn gebaseerd op een vaste prijs per werkstation en server. In veel gevallen zullen de maandelijkse kosten zelfs lager uitvallen dan de kosten bij reactief intern uitgevoerd beheer. Binnen het managed beheer concept kan ook het onderhoud op het besturingssysteem of applicaties worden gevoegd of het volledig ontzorgen met de vernieuwing van de hardware.
Rapportages
Binnen het managed services concept vallen een breed scala aan diensten en mogelijke rapportages. Deze kunnen naar wens worden gegenereerd op periodieke basis. Knelpunten in het netwerk worden tijdig opgemerkt en aangepakt met als resultaat het voorkomen van terugloop in de productiviteit. Mocht er zich toch een bedrijfskritische storing voordoen dan biedt de SLA de garantie dat een van onze engineers binnen de afgesproken termijn voor u aan het werk is.
Ziet u ook voordelen van managed services voor uw bedrijf? Neemt u eens vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken er naar uit hier met u van gedachten over te wisselen. Een eerste consult is altijd kosteloos en geeft u hoe dan ook meer inzicht.
HCA_2020_ad1

Andere IT diensten