ICT beheer support IT

Security en advies

Wanneer je bij ons komt voor ondersteuning en advies op het gebied van security, dan starten we altijd met een risico inventarisatie. Op die manier krijgen we een helder beeld van de huidige status van jouw beveiliging; het geeft zicht op wat al goed gaat en waar mogelijke verbeterpunten liggen. De uitkomsten bepalen wat vervolgens nodig is. In nauwe samenwerking verzorgen we de vastlegging van procedures. Vanuit die procedures kiezen we met elkaar voor de technische oplossingen die we uitrollen over de organisatie. Deze gestructureerde werkwijze noemt men Security by design. Het is dezelfde methodiek die de basis vormt van de ISO 27001 normering en van cyber security plannen. HCA Groep biedt meerdere diensten aan die dit principe ondersteunen, zoals de vCI(S)O, ISO 27001 certificering of AVG(GDPR) compliancy. We adviseren je hier graag over.

Onze diensten

Ben je benieuwd of de netwerkomgeving wel zo veilig is als je denkt of hoopt? Verlangt een certificeringsinstelling een periodieke controle op kwetsbaarheden? Wij bieden naast een standaard netwerk- en securityscan…

IT beleid privacy HCA ICT

Heb je behoefte aan een professional die op flexibele basis de strategische IT-doelen voor jouw bedrijf kan formuleren? En die ook de bijbehorend budgetten kan bepalen zodat de ICT-doelen van jouw organisatie…

Security Services ict diensten veiligheid vCISO

Wanneer jouw organisatie afhankelijker wordt van je ICT omgeving, wordt ook security een belangrijker thema. Als jouw organisatie te klein is voor een eigen security expert is een virtuele CISO een uitkomst. Deze expert kent…

ISO 27001 certified IEC

ISO 27001 is de meest bekende, internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. Wij begeleiden bedrijven en instellingen die aan deze normering willen werken. Dat kunnen wij ook voor jou doen…

AVG GDPR privacy ICT

Sinds 2016 moeten alle organisaties opereren conform de AVG/GDPR wetgeving: een Europese wetgeving die zich richt op de verwerking van persoonsgegevens door organisaties. HCA Groep helpt je bij het in kaart…

Bedrijfsapplicatie HCA Groep ICT

HCA Groep is ervaren in het opstellen van cybersecurityplannen. Steeds meer organisaties eisen een cybersecurityplan als onderdeel van een project inschrijving. In dit plan beschrijf je hoe…

Heb je vragen? Onze ICT-specialisten helpen je graag verder!