IT-Beleid (vCIO)

Wat is een virtuele CIO en waarom heeft u er een nodig?
Een virtuele CIO (vCIO) is een deskundige vertrouwenspersoon die op flexibele basis als Chief Information Officer fungeert. De primaire rol van de vCIO is om strategische IT-doelen voor bedrijven bedrijf te formuleren en vervolgens een IT-strategie en budget te bepalen zodat de strategische ICT-doelen behaald kunnen worden.
Voor veel bedrijven is de ICT complexe materie en is niet duidelijk wat er precies geregeld moet worden en wat voor investeringen voor de organisatie nodig moeten zijn om een zo hoog mogelijk rendement van de ICT te genereren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit is niet vreemd, immers de gemiddelde ondernemer of directie heeft vooral verstand van de branche waarin de organisatie actief is en uiteraard minder van de ICT. Als de organisatie groot genoeg is zal een directeur ICT aangetrokken kunnen worden maar voor het MKB zal dit in de meeste gevallen een zeer hoge kostenpost of onzinnige oplossing zijn. Toch is hierin acteren zonder kennis bijna net zo gevaarlijk als autorijden met bevroren ruiten. De gevaren worden niet ingezien en uiteindelijk gaat het een keer goed mis. Juist voor al deze organisaties is een vCIO en uitkomst. Op afgesproken basis kan de organisatie terugvallen op de uitgebreide kennis en ervaring van de vCIO terwijl de kosten in vergelijking met een eigen medewerker heel veel lager zijn.
De vCISO is de vertrouwenspersoon van de directie, adviseert, coördineert en stuurt de betreffende afdelingen aan waar actie genomen dient te worden.
De vCIO kent zowel de organisatie als de actuele security bedreigingen en kan samen met het management de strategische ICT-doelen van de organisatie formuleren en vervolgens een IT-strategie en budget opstellen om aan die doelen te voldoen.
vCIO versus vCISO
Waar de vCISO vooral gericht is op Security heeft een vCIO vooral algemene taken. De vCIO heeft dezelfde insteek als de vCISO echter richt zich veel meer op het algemene ICT-beleid. De taken van de vCIO zijn doorgaans:
• Samenwerken met de directie bij het stellen van strategische prioriteiten, belangrijke initiatieven en het identificeren van ROI
• De vCIO biedt methoden en processen aan om verandering te stimuleren
• Hij geeft input over regelgevings- en compliancezaken
• Evalueert de huidige teamvaardigheden en afstemming
• Beheert uw dagelijkse technologische richting
• Biedt ondersteuning van strategische leveranciersrelaties

Een goede vCISO zal de naast de security ook de taken van de vCIO ook kunnen bieden.
Kosten en mogelijkheden
HCA Automatisering biedt zowel vCIO als vCISO diensten. Deze kunnen worden afgenomen als abonnementsdienst of als project. In de praktijk is een combinatie hiervan de meest gekozen vorm, waarbij in eerste instantie de security wordt opgezet en in een later stadium op abonnementsbasis wordt bijgehouden. Heeft u interesse in deze diensten, neemt u contact met ons op. Wij lichten graag in een vrijblijvend gesprek de werkwijze verder toe en kijken graag hoe een vCISO in uw organisatie voordelen kan bieden.

Andere IT diensten